Оросяване на стъклопакетите

Оросяване (изпотяване, конденз) на стъклопакетите
Dew point of glazing

Оросяване (изпотяване) на стъклопакетите или кога се появява конденз.

Много често възниква въпроса “Защо се изпотяват стъклопакетите ми? Нали си платих за най-хубавите?”.

В тази статия ще се опитам да обясня накратко от какво зависи въпросното оросяване, поява на конденз или изпотяването на съклопакетите.
Оросяването на стъклопакетите зависи от няколко фактора:
външната температура
вътрешната температура
коефициента на топлопреминаване на стъклопакета
влажността на въздуха в помещението

От тези четири фактора зависи при какво отношение на външната и вътрешната температура ще се появи конденз по стъклопакета на вашата дограма, фасада или каквото и да е остъкляване.

Много често в практиката се е случвало недоволни клиенти да се обаждат и да се сърдят, че стъклопакетите се изпотяват. И винаги, когато отиде при тях консултант с влагомер се оказва, че влажността на въздуха и много висока. Това разбира се случва най-вече в сгради, които са ново строителство и естествено в конструкцията им се съдържа все още много влага от мокрите процеси на строителството. Или пък помещението, където се появява въпросния проблем в с традиционно висока влажност (например кухни, бани и др.).

Разбира се от голямо значение е и избора стъклопакет. При нискоемисийните стъклопакети точката на оросяване е далеч по-ниска, но това не означава, че я няма.

В долните диаграми ще се опитам да покажа на практика какви са зависимостите.

В първия пример (диаграма 1.1), който съм направил е използван обикновен стъклопакет съставен от две 4 мм флоатни стъкла и запълнени с въздух. Коефициента на топлопреминаване на такъв стъклопакет е около U = 2,8-3,0 W/sqm*K. От примера се вижда, че при 50% влажност на въздуха и температура в помещението 20 градуса изпотяване ще се получи при около -9 градуса. При 60% влажност на въздуха и същата температура в помещението изпотяване ще се получи при около -3 градуса.

Втория пример (диаграма 1.2) показва какво се случва при стъклопакет, съставен от две 4 мм флоатни стъкла, от които едното е нискоемисийно и запълнени с ARGON. При подходящи условия и видове на стъклата може да се постигне коефициент на топлопреминаване U = 1,1 W/sqm*K. Тук вече при 60% и 70% и 20 градуса стайна температура стъклопакета ще се изпоти съответно при около -27 и -10 градуса.

В третия пример (диаграма 1.3) е използвано единично стъкло. Сами може да видите резултатите.

диаграма 1.1

диаграма 1.2

диаграма 1.3

Важно е да се знае, че най-голямо значение за появата на оросяване по стъклопакетите има влажността на въздуха. И разбира се вида на стъклопакета. В европа отдавна не се използват обикновени стъклопакети. И като се има в предвид, че около 85% от площта на един прозорец е стъклопакет, най-важното нещо е да не се икономисват средства при избора на стъклата.

От тук може да изтеглите диаграма за определяне точката на оросяване при различните видове стъклопакети в
PDF формат
DWF формат

Диаграми: Studio CAD
Източник: Studio CAD

Ако искате да получите професионален съвет при избора на стъкла или стъклопакет не се колебайте да ни потърсите.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU

Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud