Roofing Services

Координирането на покривните системи с останалите системи в сградата е първостепенна важност за успешната реализация и съвместната им работа при вече реализиран проект. “Студио КАД” има необходимите познания и опит, за да може да проектира и изпълнява сгради, съобразявайки се както с дизайна, така и с подходящите начини на изпълнение, което позволява на компанията да предвижда и решава проблеми при още при спецификациите и  етапите на проектиране на детайли, така че те да не се превърнат в реални проблеми по време на изпълнението и на вече изпълнената сграда.

Проектантските услуги на фирмата включват:

  • Избор на материали и системи
  • Подбиране на правилните критерии за изпълнение
  • Писане на спецификации
  • Изработка на детайли по избраната система
  • Подготовка на работни и производствени чертежи
  • Термични анализи
  • Анализи за натоварванията от вятър
  • Съвместна работа с останалите системи в сградата
  • Изследване на работата на фасадната система чрез тестване в аеродинамичен тунел

 

 

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud