УСЛУГИ

Ние предлагаме чертежи за различни специалности в строителството. Имаме опит в проектирането както на големи екстериорни, така и на различни интериорни проекти. Имаме възможност да предложим решения за различни индустрии – алуминий и стъкло, камък (естествен и изкуствен), керамика, композит, изделия от стомана (черна и неръждаема), изделия от дърво (и производните му), различни настилки, ландшафтни решения, както и всички останали, които се нуждаят от ясни, прецизни и завършени проекти.

Баланс между цена и качествено изпълнение

Фасадните облицовки могат да достигнат до 20% от общата стойност за конструиране на нов проект. Назначавайки специалист-консултант по време на проектирането на фасадата Ви дава по-голям шанс да постигнете своите цели от гледна точка на дизайн, бюджет и цели на изпълнението на проекта.

Предварително избягване на грешки

Грешките при проектирането и изпълнението на фасадните облицовки на сградите са главната причина за конструктивни проблеми и повреди след завършване на конструкцията. Консултантите на “Студио КАД” умеят да разпознават и посочват проблемните зони и да намират решения на технически проблеми, още преди те да са се превърнали в проблем на сградата, което би помогнало да се избегнат грешките при проектирането на фасадните системи и облицовки.

Проектиране от експерти 

Технологиите при фасадните облицовки и окачените фасади се променят с бързи темпове. Нови материали, покрития и системи се представят на пазара в областта на дизайна и проектирането постоянно и изискват внимателна преценка за това, дали да бъдат включени в проекта Ви. Екипът на “Студио КАД” ще Ви помогне да прецените положителните и отрицателните качества на всяко предложение, за да направите бърз и точен избор.

Технически източници

Опитът на “Студио КАД” с различни алтернативни решения при дизайн и проектиране и прилагането му в стотици проекти дава на компанията възможност да намери прецизни и добри решения дори и на най-сложните технически въпроси, както и да разработи фасадна система, която да “работи” добре през целия живот на сградата.

Конфликт на интереси

“Студио КАД” ще Ви даде честни и независими отговори относно най-доброто решение за вашия уникален проект. Отговорите, дадени от производители, доставчици и монтажници могат да бъдат повлияни от наличието на даден продукт, производствените възможности и т.н. Ние ще Ви предоставим информация, която е насочена към интереса на вашите клиенти и проекти.

 

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud