Laboratory Mock-up Services

Утвърждаването на избранaта система чрез лабораторни тестове на макети и умалени модели е важна част от процеса на проектиране.

“Студио КАД”:

  • предлага задълбоченa помощ на клиентите си по време на тази фаза на проектиране.
  • работи съвместно с екип архитекти, които да потвърдят, че избраният начин за тестване е правилно планиран и проведен, и отговаря на условията, определени по закон.
  • изработва предварителни чертежи, конструктивни изчисления, мостри и друга информация, свързана компонентите на модела, техническите му качества и съответствието му с условията по договор.
  • изпраща свои служители, които присъстват на построяването, предварителните тестове и финалните тестове на моделите (образците) и подготвя писмен доклад за наблюденията и препоръките си, на базата на проведените изследвания.

След приключване на тестването, “Студио КАД” преглежда и оставя коментари на лабораторните доклади и производствените чертежи за изработка на модела за тестване.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud