Фасадна разширителна фуга

Фасадните разширителни фуги са тясно свързани с фасадното решение на сградата, тъй като те трябва да се предвидят и проектират в системата още от самото начало. Без цялостно познаване на принципа на работа на тези фуги, проектите могат да бъдат подложени на много проблеми, които са могли да бъдат избегнати. “Студио КАД” има необходимите познания, които се изискват за успешно интегриране на фасадни разширителни фуги в екстериора на големи сгради.

Услугите включват:

  • Помощ при проектиране
  • Избор на подходяща система и материали
  • Разработване на критерии за изпълнение
  • Изготвяне на спецификации
  • Изготвяне на детайли
  • Подготовка на работни и производствени чертежи
  • Интегриране и на други елементи във фасадата на сградата
  • Разглеждане и коментиране на производствените чертежи и техническите характеристики
  • Огледи на място за качеството на изпълнение и изготвяне на доклади
  • Проектиране на необходими промени при детайлите и изготвяне на количествени сметки

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud