Услуги за осигуряване на хидроизолацията на сградите

Под повърхността

Предпазването на подземните структури и пространства от проникване на вода и замърсители и интегрирането на подземни хидроизолационни системи заедно с другите системи на сградата е важен елемент от всеки успешен проект. “Студио КАД” притежава необходимото ниво на знания, които се изискват за успешно интегриране на такива системи дори и в големи сгради.

Above-Grade

Когато обитаваните пространства са разположени под използваеми покриви, течовете често не се забелязват, докато не причинят сериозни повреди. “Студио КАД” има опита и знанията да развие използваеми покриви и други съоръжения с надземни хидроизолационни системи, като се съобрази с необходимите изисквания за да постигне добро поведение и работа на структурата, която ще осигури дългосрочна защита на интериорните пространства под тези участъци.

ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ НА “СТУДИО КАД” ВКЛЮЧВАТ:

 • Подбор на материали и системи
 • Изготвяне на критерии за поведение на системата
 • Писане на спецификации
 • Детайли по системата
 • Подготовка на работни и производствени чертежи
 • Съгласуване с екстериора и другите системи на сградата
 • Координиране със системите против претоварване
 • Термичен анализ
 • Тестване на Електрическото поле и водата и система за откриване на вода

УСЛУГИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КОНСТРУКТИВНАТА ФАЗА ВКЛЮЧВАТ:

 • Разглеждане на работни и производствени чертежи и технически изчисленията
 • Огледи на място и изготвяне на доклади за качеството на изпълнение
 • Програми за комплексно обслужване
 • Дизайн при обновявания и ремонти и подготовка за необходимите комплекти чертежи и материали за търгове

 

 

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud