ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧЕРТЕЖИ И ЧЕРТЕЖИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

  • Техническата оценка и обсъждане на договорените решения, за да се постигне съответствие с проекта, приет с договора.
  • Проверка на системата за вътрешното отводняване при проникване на вода, топлинното движение, отклоненията при изграждането, строителните допуски, подходящите устройства за затваряне, методите за запечатване, пожароустойчивост и други изисквания.
  • Проверка и коментар на конструктивни изчисления, предоставени от подизпълнителите като приложения към проектните им решения.
  • Проверка на конструкцията и нанесените по време на подготвяне на производствените и работните чертежи.
  • Проверка и обсъждане на специалните изисквания на страните по договора относно проверките за контрол на качеството при изпълнение на проекта.

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud