Огледи и проверки при изпълнение

“Студио КАД” провежда огледи и прави проверки за качеството на изпълнение на място на строителния обект.

Дейности:

  • Представители на фирмата присъстват на събранията за уточняване на подробностите по проекта с цел изпълнението да започне възможно по-бързо.
  • Наблюдават изпълнението на фасадната система на сградата и подготвят детайлни доклади, показващи съответствието с архитектурния проект, решенията на подизпълнителите и препоръките на производителите
  • Подготвя списък с текущите недостатъци
  • Предлага услуги за различни тестове, изпълнявани на обекта, или присъства на тестове, провеждани от други фирми. Подготвя детайлни фотографски доклади, прави протоколи за направените изследвания и получените от тях резултати. 

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud