АРХИТЕКТУРНИ ДОКУМЕНТИ

  • Преглеждане и коментар на архитектурните детайли на фасадата, включително и проверка за непрекъснатост на водо- ,въздухо- и топлоизолационните свойства на сградата, особено при облицовъчни системи със скрита конструкция.
  • Анализ на типични детайли за топлотехнически показатели, включително анализ за получаване на конденз, за определяне на стойностите R и U на по-сложните участъци.
  • Оценка на избраните материали, покрития, уплътнения и съоръжения за отчитане на дим и пожарозащита в сгради с облицовъчни елементи.
  • Създават се нови и се разглеждат стари спецификации, за да са подходящи и актуални критериите, които се взимат предвид за определяне допустимите разлики, движения на фасадната облицовка на сградата и параметрите като механичен дизайн и поведение на конструкцията.
  • Консултации относно въпроси по поддръжката, свързани с външните стени, поддръжката на сградите/миене на прозорците и различни варианти за промени и подобрения на фасадната облицовка.
  • Компютърно изчисляване на изискванията за устойчивост на натоварване от вятър.

 

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud