ATHENA

athena - yellow

ATHENA е приложение в AutoCAD среда, предлагаща много функции за повишаване ефективността на работа и помагащи на проектанта в ежедневната му работа.

Брошура на продукта може да изтеглите от тук: на български, на английски или на руски език.

Презентационни филми за 2D средата може да намерите тук, а за 3D средата тук.

Актуалната версия е 2018 и всичко ново в нея можете да видите тук.

Ето и накратко някои от функциите на ATHENA:

2D среда

 • Библиотека от над 75 000 стандартни скрепителни елементи и профили
 • Изчертаване ламарина
 • Изчертаване на топлоизолация
 • Изчертаване на хидроизолация
 • Изчертаване на силикон и др.
 • Автоматично генериране на проекции на произволно сечение (група сечения)
 • Автоматично изчертаване на фасада с произволен растер
 • Автоматично подреждане на облицовки (плочки) в произволна площ и генериране на разкрой (в графичен и табличен вид)
 • Прекъснато оразмеряване
 • Автоматично надписване (на 14 езика, вече и на български)
 • Изчертаване на стъклопакети и панели
 • Символи за позиции (номериране)
 • Управление на слоевете и материалите
 • ARX обекти
 • Изчертаване на заварки
 • Автоматично оразмеряване
 • Автоматично номериране
 • Оразмеряване на тримерен ъгъл
 • Изчертаване на прозорци и врати (изглед)
 • Аранжиране на листното пространство (viewports)
 • Изчераване на отвори (конични, глухи и т.н.)
 • Генериране на прозоречни первази
 • Срязване и прекъсване на ATHENA обекти
 • Активиране и деактивиране на ATHENA обектите
 • Скриване и показване на обекти
 • Изчертаване и управление на група скрепителни елементи
 • Генератор на профилирана ламарина
 • Разгъвка и обработка на ламарина
 • Разгъвка и обработка на композитни панели
 • Запазване на различни елементи в библиотека
 • Изчертаване на оси
 • Сортиране на оразмерителни текстове
 • Надписване на 2 езика едновременно
 • Изчертаване на тръби
 • Изчисляване на стълби
 • LogiKal Element (2D-Interface) – връзка с LOGIKAL на ORGADATA

3D среда

 • Готови телени модели
 • Създаване на група елементи и екструдирането им по телен модел
 • Обработка на профилите (cuttings) в тримерното пространство
 • Автоматичен разкрой на профилите и стъклопакетите/панелите (в графичен и табличен вид)
 • Напълно автоматичен анализ на теления 3D модел и екструдиране на профилите и стъклопакетите/панелите по него
 • Поставяне на обработки по профилите (зарязвания, отвори, Т-връзки и др.)
 • 3D interface to LogiKal
 • Управление на визуализирането на тримерния модел
 • Автоматично номериране на профилите и стъклопакетите/панелите
 • Тримерен модел на монтажните схеми

ИНЖЕНЕРЕН МОДУЛ

 • Изчисляване на инерционен модел и център на тежестта на произволно сечение (група сечения)
 • Изчисляване на необходим инерционен момент / максимално провисване
 • Изчисляване на термично съпротивление
 • Изисляване и изобразяване на изотермична картина (с FLIXO AT включен в пакета)
 • Изчисляване на UCW стойност за фасада
 • Изчисляване на RW стойност за фасада

За повече информация или презентация сме на ваше разположение.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud