ОПИТ

Sample Image
Работните чертежи са най-важното нещо за реализирането на един проект. Висококачествените работни чертежи позволяват всички процеси от първоначалния дизайн до самата инсталация на продукта да преминат гладко и безпроблемно. Те помагат в диалога между всички ангажирани в този процес. Архитектът (или дизайнерът) получава ясни и точни чертежи с решени детайли. Инвеститорът получава пълна информация за вложените материали и технологии. Изпълнителят – цялата му необходима информация за производството. Работникът – ясна инструкция за неговата работа.
Работейки повече от 10 години за България и чужбина в областта на производствените чертежи, ние много добре познаваме материалите от различните индустрии, технологиите за обработката и монтажа им, както и взаимовръзката им. Това ни помага да решаваме детайли от всякакво естество.
Разработвайки проекта от самото начало до самия му край, ние можем да предложим поддръжка на всички етапи от производствения процес. Като се започне с предварителната документация, необходима на производителя за оферирането на конкретна задача, преминавайки по нататък с конкретни решения за цялостния проект, разработването на всички необходими чертежи (като вертикални и хоризонтални разрези, изгледи и фасади, монтажни схеми за различните елементи), решаването на всички необходими и уникални за проекта детайли и накрая се стигне до изчертаването на всички необходими за производството на отделните елементи разкрои.
Стремейки се да дадем максимално информация, нашите чертежи са изключително подробни, ясни и в същото време лесни за разчитане. Цялата документация е окомплектована, подредена и с ясни и логични връзки между отделните чертежи.
В процеса на проектиране сме внедрили схеми за контрол на качеството, където проверки на различни етапи ни помагат да открием и отстраним възможни грешки в най-ранна фаза. Също така сме внедрили софтуера ATHENA, автоматизиращ в голяма степен проектирането, което допълнително освобождава продукта ни от фактора на човешката грешка. Всичко това осигурява на клиентите допълнителна застраховка от загуби в тяхното производство.
Качеството на услугите, които Студио КАД предлага на клиентите си, е продукт на опитния ни екип, отдадеността на всеки един служител да развива отлични умения в своята област, както и отличните условия за съвместна работа.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud