ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ

В началните фази на всеки проект, “Студио КАД” може да предостави схематични архитектурни чертежи, които да се отнасят за системата, избрана за сградата, и да дадат предложения, касаещи различни други фасадни системи, които е възможно да бъдат избрани.

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud