Texlon – общи понятия

Texlon – общи понятия за материала, свойствата и приложението му

Общо описание

Покривите от Текслон се състоят от пневматични възглавници, които са съставени от 2 до 5 слоя модифициран кополимер Етилен тетра флоро етилен. ЕТФЕ фолиото се екструдира на тънки филми и се полага на пресована алуминиева рамка, която се захваща за конструкцията на сградата. Възглавниците се надуват от малки агрегати за подаване на вздух до приблизително 220 Pa, което осигурява на фолиото структурна стабилност и придава на покрива добри изолзационни свойства.

Живот

ЕТФЕ фолиото не се повлиява от UV лъчите, замърсяването на атмосферата и други форми на атмосферни влияния от околната среда. Материалът е щателно изпитван както в лаборатория така и в реални условия на открито, като не се наблюдават никакво разлагане или загуба на издръжливост. Материалът съществува вече повече от 36 години и с времето не става по-чуплив и не изгубва цвета си. Ние строим покривни конструкции от ЕТФЕ над 21 години и досега не сме наблюдавали никакви признаци на стареене, чупливост, загуба на цвят или други подобни. Очаква се, че матариалът има много дълъг живот.

Прозрачност

ЕТФЕ фолиото е високо прозрачно в спектъра на видимата светлина (380-780 нм), като прозрачността му е проблизително 94-97 % от общата светлина. Пропускливостта в ултравиолетовия спектър (320-380 нм) също е много добра (83-88%). Важно е да се отбележи също и, че филмът проявява високо поглъщане в инфрачервения спектър, качество, което може да се използва, за да се намали консумацията на енергия от сградата.

Контрол на слънчевата светлина

Докато основният материал е високо прозрачен, ЕТФЕ фолиото може да се третира по много начини с цел да се манипулират характеристиките му на прозрачност и светлинна пропускливост. Върху фолиото могат да се положат различни повърхности, които да повлияят на пропускливостта, или да се отпечатат графични щампи, които да намалят постъпващата слънчева енергия, като същевременно запазват прозрачността, или пък в материала за производство на фолиото може да се вложи бял оцветител, за да стане то полупрозрачно. Степента на полупрозрачност може да се контролира, като се прибавят допълнителни слоеве фолио към системата. Друг начин е, като се конструират възглавници с променливо потъмняване и рефлективност чрез създаване на различно налягане във въздушните камери на възглавниците, което ще накара матовите графики на междинните пластове последователно да се покриват или откриват една друга.

Предаване на цвета

Поради добрите характеристика на пропускливост цветът се предава изключително добре под покрив с ЕТФЕ фолио, като е като дневна светлина във видимия спектър на светлината.

Изолация

Стандартна три-пластова възглавница има стойност на U от 1.96 W/m²°К. Това е по-добре от троен стъклопакет, при хоризонтално положение (стойностите, които производителите на стъклопакети дават, са за вертикални стъоклопакети, което значително увеличава цената). Изолационните качества на възглавниците могат да се подобрят и още като се добавят допълнителни пластове фолио, на които на свой ред могат да се поставят покривни слоеве.

Агргати за подаване на въздух

Агрегатите за подаване на въздух надуват възглавниците. Консумацията на енергия, използвана от агрегатите за подаване на въздух е минимална, защото вентилаторите трябва само да поддържат налягане, а не да създават въздушен поток. Покривът се захранва общо от един или няколко агрегата за подаване на въздух, като всеки един от тях поддържа налягането в приблизително 1000 m² покрив. Агрегатът за подаване на въздух се състои от два задни вентилатора, захранвани от електрически мотори. Агрегатът за подаване на въздух работи на покрив със средни рамери само 50% от времето и използва енергия колкото и електрическа крушка.

Изсушители за въздух

Агрегатите за подаване на въздух могат лесно да бъдат снабдени с изсушители за въздух, за да се пълнят възглавниците със сух въздух. Препоръчваме това да се вземе предвид в случаи, когато околната среда е с високо влагосъдържание.

Прекъсване на електричеството

В случай че в районаобластта спре електричеството, покривите с ЕТФЕ фолио ще поддържат налягане приблизително 4-8 часа благодарение на спирателните клапи вградени в системата за надуване. Ако електроподаването не бъде възстановено за период по-дълъг от 4-8 часа, покривът няма да бъде повреден. Въпреки това препоръчваме покривът да се наблюдава внимателно, особено ако е много полегат. Ако има също и силни ветрове, то спадналите възглавнци могат да плющят и да издават силен пращящ звук. По тази причина препоръчаме в случай на продължително прекъсване на електричеството да се монтира малък генератор, който да захранва агрегатите за подаване на въздух, докато електроподаването не бъде възстановено.

Безопасност / Риск от експлозия

ЕТФЕ фолиото е гъвкав матариал, който може да поеме изключително високо краткотрайно натоварване. Това го прави идеалния матариал за използване на места, където съществува риск от експлозия. По същия начин на места, където има риск от вандализъм, възглавниците от ЕТФЕ фолио няма да се счупят и да изпаднат от рамките си, като рискуват живота на хората долу.

Подмяна

Ако възглавница от ЕТФЕ фолио се повреди, панелът може лесно да се замени от външната страна без да се налага достъп отвътре. Дребни поправки могат лесно да се извършват на място върху ЕТФЕ фолиото, като се използва специално обработено ЕТФЕ фолио.

Пожар

ЕТФЕ фолиото има ниска запалимост и се само-загасява. Възглавниците се само-пробиват в случай на пожар, тъй като горещата струя кара фолиото да се отдръпва по-далече от източника на пламъците, като позволява на огъня да си проправи път навън към атмосферата. Количеството материал на покрива е незначително в условия на пожар и няма опасност от покрива да падат капки разтопено фолио. В много ситуации не може да се гарантира, че възглавниците ще спаднат, тъй като не е сигурно, че продуктите от изгарянето ще достигнат 200 °С. При тези обстоятелства може да се използва Текслон SV ©, нашето патентовано изобретение, чрез което можем да накараме възглавниците да спаднат при поискване.

Акустика

Покривът от фолио е сравнително акустично прозрачен. Това означава, че фолиото действа като акустичен абсорбатор за акустиката на пространството, като в нашите възприятия увеличава вътрешната среда. Шумът от дъжда може да се контролира с нашите патентовани заглушители за дъжд.

Почистване

За разлика от структурите от плат, ЕТФЕ фолиото е екструдиран материал. Това означава, че повърхността е изключително гладка. Тази гладкос в комбинация с незалепващите свойства на ЕТФЕ фолиото означава, че повърхността не привлича мръсотия , и всякаква мръсотия като например птичи изпражнения се отмива, когато вали. Никога не е необходимо покривите от ЕТФЕ фолиото да се почистват външно. От вътрешната страна покривите от фолио обикновено се почистват периодично на всеки 5-10 години в зависимост от замърсеността на вътрешната атмосфера. Това обикновено означава, че не се изисква скъпо оборудване за достъп отвътре, тъй като дългият цикъл на почистване прави достъпа с въже ефективно решение.

Тегло

Възглавниците от ЕТФЕ фолио са изключително леки – тежат само 2 – 3.5 кг/м².

Размер на възглавниците

Възглавниците могат да се произвеждат във всякакви форми и размери, като единствените ограничения са вятърът и натрупването на сняг на покрива. Това на свой ред се влияе от разположението на възглавниците, т.е. дали е хоризонтално или вертикално. Като най-обща насока за проектиране с правоъгълни възглавници, възглавниците ще се простират 3.5 метра в едната посока и колкото е необходимо в другата, т.е. възможни са възглавници с размери 3.5м х 30м. При триъгълните възглавници, където фолиото е двустранно простиращо се, размерът може да се увеличи. Ако проектантът желае възглавници с по-голям размер, то могат да се произведат и по-големи възглавници, като се вложи армиране във фолиото от вътрешната и от външната страна на възглавницата.

Гаранция

Фирмата производител предоставя гаранция за тяхната система, така както се изисква. Максималната гаранция, която са предлагали досега, е 25 години. Принципно съветват всяка гаранция да бъде подкрепена от договор за поддръжка, за да се гарантира, че въздушните помпи, вентилаторите и т.н. ще са добре поддържани.

Издръжливост на матариала

За дебелина от 90-200 микрона

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud