Оросяване (изпотяване, конденз) на стъклопакетите

Оросяване (изпотяване) на стъклопакетите или кога се появява конденз.

Много често възниква въпроса “Защо се изпотяват стъклопакетите ми? Нали си платих за най-хубавите?”.

В тази статия ще се опитам да обясня накратко от какво зависи въпросното оросяване, поява на конденз или изпотяването на съклопакетите.
Оросяването на стъклопакетите зависи от няколко фактора:
външната температура
вътрешната температура
коефициента на топлопреминаване на стъклопакета
влажността на въздуха в помещението

От тези четири фактора зависи при какво отношение на външната и вътрешната температура ще се появи конденз по стъклопакета на вашата дограма, фасада или каквото и да е остъкляване.

Много често в практиката се е случвало недоволни клиенти да се обаждат и да се сърдят, че стъклопакетите се изпотяват. И винаги, когато отиде при тях консултант с влагомер се оказва, че влажността на въздуха и много висока. Това разбира се случва най-вече в сгради, които са ново строителство и естествено в конструкцията им се съдържа все още много влага от мокрите процеси на строителството. Или пък помещението, където се появява въпросния проблем в с традиционно висока влажност (например кухни, бани и др.).

Разбира се от голямо значение е и избора стъклопакет. При нискоемисийните стъклопакети точката на оросяване е далеч по-ниска, но това не означава, че я няма.

В долните диаграми ще се опитам да покажа на практика какви са зависимостите.

В първия пример (диаграма 1.1), който съм направил е използван обикновен стъклопакет съставен от две 4 мм флоатни стъкла и запълнени с въздух. Коефициента на топлопреминаване на такъв стъклопакет е около U = 2,8-3,0 W/sqm*K. От примера се вижда, че при 50% влажност на въздуха и температура в помещението 20 градуса изпотяване ще се получи при около -9 градуса. При 60% влажност на въздуха и същата температура в помещението изпотяване ще се получи при около -3 градуса.

Втория пример (диаграма 1.2) показва какво се случва при стъклопакет, съставен от две 4 мм флоатни стъкла, от които едното е нискоемисийно и запълнени с ARGON. При подходящи условия и видове на стъклата може да се постигне коефициент на топлопреминаване U = 1,1 W/sqm*K. Тук вече при 60% и 70% и 20 градуса стайна температура стъклопакета ще се изпоти съответно при около -27 и -10 градуса.

В третия пример (диаграма 1.3) е използвано единично стъкло. Сами може да видите резултатите.

диаграма 1.1

диаграма 1.2
диаграма 1.3

Важно е да се знае, че най-голямо значение за появата на оросяване по стъклопакетите има влажността на въздуха. И разбира се вида на стъклопакета. В европа отдавна не се използват обикновени стъклопакети. И като се има в предвид, че около 85% от площта на един прозорец е стъклопакет, най-важното нещо е да не се икономисват средства при избора на стъклата.

От тук може да изтеглите диаграма за определяне точката на оросяване при различните видове стъклопакети в
PDF формат
DWF формат

Диаграми: Studio CAD

Източник: Studio CAD

Ако искате да получите професионален съвет при избора на стъкла или стъклопакет не се колебайте да ни потърсите.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud