Thermal Modeling Services

“Студио КАД” предлага термично моделиране и анализи на производителите на фасадни системи и подизпълнителите по време на проектирането на системата и техническите фази. Тези услуги са достъпни и за архитекти и конструктори, за да може да се определят необходимите параметри на фасадната система още във фазата на документиране на проекта, за да се сертифицира сградата за енергийна ефективност или да се проверят евентуални места, на които след изпълнение, може да се образува конденз/лед.

CDC ще проведе термични стрес анализи на:

  • Стъклата
  • Камъните
  • Уплътненията
  • Конструкцията на фасадата

 

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud