Roofing Services

Координирането на покривните системи с останалите системи в сградата е първостепенна важност за успешната реализация и съвместната им работа при вече реализиран проект. “Студио КАД” има необходимите познания и опит, за да може да проектира и изпълнява сгради, съобразявайки се както с дизайна, така и с подходящите начини на изпълнение, което позволява на компанията да предвижда и решава проблеми при още при спецификациите и  етапите на проектиране на детайли, така че те да не се превърнат в реални проблеми по време на изпълнението и на вече изпълнената сграда.

Проектантските услуги на фирмата включват:

  • Избор на материали и системи
  • Подбиране на правилните критерии за изпълнение
  • Писане на спецификации
  • Изработка на детайли по избраната система
  • Подготовка на работни и производствени чертежи
  • Термични анализи
  • Анализи за натоварванията от вятър
  • Съвместна работа с останалите системи в сградата
  • Изследване на работата на фасадната система чрез тестване в аеродинамичен тунел

 

 

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud