Building Information Modeling (BIM) Services

“Студио КАД” разполага с приложение за инженерно проектиране на BIM софтуера, което ни позволява да покрием определени изисквания на нашите клиенти. Това е приложение, което посочва проблемните места между фасадните елементи и ограждащата конструкция и цялостната работа на конструкцията с останалите елементи на сградата. Също така можем да преформатираме 3D фасадни детайли в отделни производствени чертежи. 

“Студио КАД” използва следния софтуер за 3D услугите си:

  • AutoCAD 
  • ATHENA

 

 

 

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud