Фасадна разширителна фуга

Фасадните разширителни фуги са тясно свързани с фасадното решение на сградата, тъй като те трябва да се предвидят и проектират в системата още от самото начало. Без цялостно познаване на принципа на работа на тези фуги, проектите могат да бъдат подложени на много проблеми, които са могли да бъдат избегнати. “Студио КАД” има необходимите познания, които се изискват за успешно интегриране на фасадни разширителни фуги в екстериора на големи сгради.

Услугите включват:

  • Помощ при проектиране
  • Избор на подходяща система и материали
  • Разработване на критерии за изпълнение
  • Изготвяне на спецификации
  • Изготвяне на детайли
  • Подготовка на работни и производствени чертежи
  • Интегриране и на други елементи във фасадата на сградата
  • Разглеждане и коментиране на производствените чертежи и техническите характеристики
  • Огледи на място за качеството на изпълнение и изготвяне на доклади
  • Проектиране на необходими промени при детайлите и изготвяне на количествени сметки

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud