Проучване на състоянието на фасадата на сградата

“Студио КАД” провежда изследвания за състоянието на фасадата, за да може да предложи подходящи решения за фасадите на съществуващи сгради. Имаме опит в оценяването на всички типове фасади от всяка епоха – от тези с културно-историческа стойност, до тези, които са завършени съвсем скоро. 

“Студио КАД” оценява състоянието на фасадата на сградата чрез:

  • Огледи от земята, от надземни площадни (предоставени от други фирми) и от достъпни покриви.
  • Разглеждане на съществуващи архитектурни чертежи, работни чертежи и документи, ако са налични такива.
  • Изследване на окачената фасада, прозорците, витрините, панелите, облицовките от гранит, мрамор и тухли, свързващите и другите строителни елементи, които е възможно да влошават състоянието
  • Изготвя подробна писмена документация и фотографски доклад с наблюденията.

След като е установено състоянието на сградата, “Студио КАД”:

  • Оформя препоръчителните процедури, детайли и спецификации за ремонт/реставрация.
  • Прави проучвания и разглеждания на търговските условия и договорните условия за гаранцията за качество по време на изпълнението на проекта.
  • Прави огледи на място и изготвя писмени отчети и фотографски архиви на етапите на работа.

Diagnostic Analysis Services

Всяка сграда, независимо от възрастта си, може да е обект на некачествено изпълнение на фасадната конструкция. “Студио КАД” предлага оглед и изследвания, с които да се определят причините за нежеланото течение на въздуха и водопропускливост; конденз и обледеняване; шумове и повредени стъкла, камъни, тухли, уплътнения и други елементи.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud