ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИ

“Студио КАД” прави посещения на строителната площадка, за да провери начина на изпълнение и степента на развитие на проекта. Правим също така и доклади за нашите клиенти, които включват снимков материал, илюстриращ направените огледи и проверки. Когато е нужно, нашите доклади и снимкови архиви могат да се използват, за да се договори най-дългият възможен гаранционен срок, предложен от производителите. 

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud