Огледи и проверки при изпълнение

“Студио КАД” провежда огледи и прави проверки за качеството на изпълнение на място на строителния обект.

Дейности:

  • Представители на фирмата присъстват на събранията за уточняване на подробностите по проекта с цел изпълнението да започне възможно по-бързо.
  • Наблюдават изпълнението на фасадната система на сградата и подготвят детайлни доклади, показващи съответствието с архитектурния проект, решенията на подизпълнителите и препоръките на производителите
  • Подготвя списък с текущите недостатъци
  • Предлага услуги за различни тестове, изпълнявани на обекта, или присъства на тестове, провеждани от други фирми. Подготвя детайлни фотографски доклади, прави протоколи за направените изследвания и получените от тях резултати. 

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud