АРХИТЕКТУРНИ ДОКУМЕНТИ

  • Преглеждане и коментар на архитектурните детайли на фасадата, включително и проверка за непрекъснатост на водо- ,въздухо- и топлоизолационните свойства на сградата, особено при облицовъчни системи със скрита конструкция.
  • Анализ на типични детайли за топлотехнически показатели, включително анализ за получаване на конденз, за определяне на стойностите R и U на по-сложните участъци.
  • Оценка на избраните материали, покрития, уплътнения и съоръжения за отчитане на дим и пожарозащита в сгради с облицовъчни елементи.
  • Създават се нови и се разглеждат стари спецификации, за да са подходящи и актуални критериите, които се взимат предвид за определяне допустимите разлики, движения на фасадната облицовка на сградата и параметрите като механичен дизайн и поведение на конструкцията.
  • Консултации относно въпроси по поддръжката, свързани с външните стени, поддръжката на сградите/миене на прозорците и различни варианти за промени и подобрения на фасадната облицовка.
  • Компютърно изчисляване на изискванията за устойчивост на натоварване от вятър.

 

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud