flixo

flixo - yellowflixo е програма за хигро-термичен анализ на всякакви конструкции и материали.

Предотвратява дефекти свързани с енергийна ефективност на сградите.

  • Изотермични изчисления
  • Изчисляване на топлинните потоци
  • Откриване на топлинни мостове
  • Определяне на температурния минимум

flixo се използва официално в IFT Rosenheim

flixo се разпространява не само в Германия и на международния пазар, но и в най-важният институт в Европа. От 2007 г. насам flixo се използва в IFT Rosenheim (Розенхайм), който е известен като общоевропейска институция за сертифициране и оценка на прозоречни системи, окачени фасади, врати, витрини, стъкло и строителни материали.

Можете да изтеглите брошурата на FLIXO от тук. Или да изгледате филмите показващи функционалнността на приложението от тук.

EE0-501 Exam 9L0-206 Exam 4H0-533 IT Exam ST0-119 Dumps HP0-S30 VCE 050-718 VCE HC-019-308-ENU Exam PDF HIT-001 IT Exam 1T6-323 Exam ST0-097 PDF PEGACLSA VCE C8060-350 Exam ML0-220 000-723 Exam CHCA IT Exam P_SOA_EA_70 Exam 0B0-101 Certification P2070-048 PDF C2180-526 VCE 1Z0-232 Dumps C2140-130 VCE NS0-155 VCE VCAD510 920-450 Exam PDF VCS-310 Exam C2090-418 Exam PDF HP3-X07 PDF 000-M159 Certification 050-869 VCE CX-310-019 Exam 250-400 PDF 630-008 Dumps C_TPLM50_95 IT Exam 312-75 PDF 000-644 IT Exam FM0-306 IT Exam HP0-D19 Exam PDF SK0-004 Exam PDF 920-340 PDF ACSO-IJ-PROD-13-03 Certification HP3-X04 Exam HC-012-224-ENU PDF HP2-E53 Dumps STI-884 Exam CAT-040 HP0-Y50 IT Exam P6040-025 000-M227 VCE P9050-005 Certification 1Z0-805 VCE

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU




Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud