ОПИТ

Sample Image
Работните чертежи са най-важното нещо за реализирането на един проект. Висококачествените работни чертежи позволяват всички процеси от първоначалния дизайн до самата инсталация на продукта да преминат гладко и безпроблемно. Те помагат в диалога между всички ангажирани в този процес. Архитектът (или дизайнерът) получава ясни и точни чертежи с решени детайли. Инвеститорът получава пълна информация за вложените материали и технологии. Изпълнителят – цялата му необходима информация за производството. Работникът – ясна инструкция за неговата работа.
Работейки повече от 10 години за България и чужбина в областта на производствените чертежи, ние много добре познаваме материалите от различните индустрии, технологиите за обработката и монтажа им, както и взаимовръзката им. Това ни помага да решаваме детайли от всякакво естество.
Разработвайки проекта от самото начало до самия му край, ние можем да предложим поддръжка на всички етапи от производствения процес. Като се започне с предварителната документация, необходима на производителя за оферирането на конкретна задача, преминавайки по нататък с конкретни решения за цялостния проект, разработването на всички необходими чертежи (като вертикални и хоризонтални разрези, изгледи и фасади, монтажни схеми за различните елементи), решаването на всички необходими и уникални за проекта детайли и накрая се стигне до изчертаването на всички необходими за производството на отделните елементи разкрои.
Стремейки се да дадем максимално информация, нашите чертежи са изключително подробни, ясни и в същото време лесни за разчитане. Цялата документация е окомплектована, подредена и с ясни и логични връзки между отделните чертежи.
В процеса на проектиране сме внедрили схеми за контрол на качеството, където проверки на различни етапи ни помагат да открием и отстраним възможни грешки в най-ранна фаза. Също така сме внедрили софтуера ATHENA, автоматизиращ в голяма степен проектирането, което допълнително освобождава продукта ни от фактора на човешката грешка. Всичко това осигурява на клиентите допълнителна застраховка от загуби в тяхното производство.
Качеството на услугите, които Студио КАД предлага на клиентите си, е продукт на опитния ни екип, отдадеността на всеки един служител да развива отлични умения в своята област, както и отличните условия за съвместна работа.

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud